KALKULATOR ZABUOWY

Skorzystaj z naszego kalkulatora aby szybko i precyzyjnie okreslić koszty zabudowy CARPORT

INSTRUKCJA

Sekcja A – informacje dotyczące pojedynczego modułu.

A2. Długość pojedynczego modułu [mm]

Należy podać wymiar dłuższej krawędzi panelu

A3. Szerkość pojedynczego modułu [mm]

Należy podać wymiar krótszej krawędzi panelu

Sekcja B – informacje dotyczące zabudowy.

B1. Ilość rzędów modułów

Należy podać ile zostanie ułożonych rzędów modułów wg dłuższej krawędzi panelu

B2. Ilość modułów w jednym rzędzie

Należy podać ile paneli będzie w jednym rzędzie